Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BẢO LÃNH RA NƯỚC NGOÀI

BẢO LÃNH RA NƯỚC NGOÀI

ACB phát hành cam kết bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Quý khách hàng đối với đối tác ngoài nước

Đơn giản

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng

Tin cậy

Tăng độ tin cậy, uy tín đối với đối tác và tăng khả năng thành công của giao dịch

Cạnh tranh

Mức phí cạnh tranh, hợp lý

Tiện ích

- Được ACB bảo lãnh để đảm bảo cho việc thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận với đối tác, giúp Quý khách hàng đủ điều kiện tham gia giao dịch cơ sở;
- Bảo lãnh do ACB phát hành có độ tin cậy cao, được chấp nhận rộng rãi;
- Được tư vấn, lựa chọn phương thức bảo lãnh phù hợp.

Doanh nghiệp sử dụng

Khách hàng thỏa quy định của ACB và quy định của pháp luật

Loại bảo lãnh đa dạng

ACB bảo lãnh cho các nghĩa vụ hợp pháp của Quý khách hàng với đối tác như: bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước…

Đặc điểm

- ACB cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho Quý khách hàng khi Quý khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với đối tác.
- Loại tiền bảo lãnh: ngoại tệ
- Thời hạn bảo lãnh: theo đề nghị của doanh nghiệp và phù hợp với chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh
- Tài sản bảo đảm linh hoạt như bất động sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, số dư tiền gửi…

Liên hệ

- Vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch của ACB gần nhất để được tư vấn
- Hồ sơ chuẩn bị:
 + Hồ sơ pháp lý;
 + Chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh (Hồ sơ mời thầu, Thông báo trúng thầu, Hợp đồng kinh tế …)
+ Hồ sơ tài sản bảo đảm

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi