Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ KỲ HẠN

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ KỲ HẠN

Bảo hiểm rủi ro tỷ giá

Bảo hiểm tỷ giá

Bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro biến động về tỷ giá

Hoạch định

Quản lý dòng tiền hiệu quả, hỗ trợ hoạch định tài chính doanh nghiệp

Miễn phí

Không phí giao dịch

Định nghĩa sản phẩm

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (Forward) là giao dịch mua bán ngoại tệ theo tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch, có hiệu lực thanh toán vào một ngày xác định ở tương lai trong vòng từ 03 ngày làm việc đến 365 ngày kể từ ngày giao dịch

Hồ sơ cần thiết

+ ACB mua ngoại tệ kỳ hạn:
- Chứng từ chứng minh nguồn tiền về trong tương lai.
- Hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn.
+ ACB bán ngoại tệ kỳ hạn:
- Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng, thể hiện số lượng, loại ngoại tệ và thời điểm thanh toán.
- Hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn.

 

Liên hệ

Quý khách hàng cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua:
- Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất; hoặc
- Tổng đài Dịch Vụ Khách Hàng: 1900 54 54 86 và (028) 38 247 247

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi