Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BÁN KẾT HỢP MUA LẠI GTCG

BÁN KẾT HỢP MUA LẠI GTCG

Công cụ hỗ trợ hoạch định tài chính doanh nghiệp

Cạnh tranh

Giá mua bán cạnh tranh

Đa dạng

Giao dịch đa dạng với nhiều loại giấy tờ có giá được sử dụng (trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu do Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, Tổ chức tín dụng, Tổ chức kinh tế phát hành)

Linh hoạt

Thủ tục nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn

Định nghĩa sản phẩm

Giao dịch bán kết hợp mua lại bao gồm một giao dịch ACB bán/mua GTCG (giao dịch thông thường thứ nhất) kết hợp với một giao dịch ACB mua/bán lại cùng GTCG đó theo thỏa thuận giữa các bên (giao dịch thứ hai) tại một thời điểm xác định trong tương lai. Các thông tin về giá, khối lượng, thời điểm thực hiện của giao dịch thông thường thứ hai phải được xác định trước tại thời điểm giao kết hai giao dịch.

Chuẩn bị

ACB và khách hàng ký kết hợp đồng Bán kết hợp mua lại GTCG
ACB và khách hàng tiến hành chuyển quyền sở hữu GTCG và giao - nhận tiền (ngày thanh toán lần 1 và lần 2 )

Liên hệ

Quý khách hàng cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua:
Bộ phận kinh doanh Vốn: 028.39290999 – Ext: 699

 

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi