Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BẢN TIN NGÀNH NGHỀ

BẢN TIN NGÀNH NGHỀ

Cung cấp thông tin về thị trường trong nước - thế giới và triển vọng của các ngành nghề: thép, dệt may, tiêu dùng…

Điểm tin thị trường hàng hóa hằng ngày

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 18.03.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 17.03.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 16.03.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 15.03.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 11.03.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 10.03.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 09.03.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 08.03.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 04.03.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 03.03.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 16.02.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 15.02.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 14.02.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 06.01.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 05.01.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 04.01.2022

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 31.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 30.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 27.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 24.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 23.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 22.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 21.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 20.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 17.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 16.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 15.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 14.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 13.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 10.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 09.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 08.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 07.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 06.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 03.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 02.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 01.12.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 30.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 29.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 26.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 25.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 24.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 23.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 22.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 18.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 17.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 16.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 12.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 11.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 09.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 08.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 05.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 04.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 03.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 02.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 01.11.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 29.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 28.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 27.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 26.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 25.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 22.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 21.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 20.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 19.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 18.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 14.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 13.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 12.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 11.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 08.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 07.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 06.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 05.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 04.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 01.10.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 30.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 29.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 28.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 27.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 24.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 23.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 22.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 21.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 20.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 17.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 15.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 14.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 13.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 10.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 09.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 07.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 06.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 01.09.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 31.08.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 25.08.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 19.08.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 10.08.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 09.08.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 30.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 29.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 28.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 27.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 23.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 22.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 21.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 19.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 16.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 15.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 09.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 08.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 07.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 06.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 05.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 01.07.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 29.06.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 28.06.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 25.06.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 24.06.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 23.06.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 22.06.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 18.06.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 17.06.2021

Điểm tin thị trường hàng hóa ngày 16.06.2021

 

Bản tin thị trường Dệt may

- Cập nhật thị trường Dệt may ngày 16.09:

 • Ngành may mặc gia công của Trung Quốc trước áp lực từ căng thẳng thương mại
 • Đánh giá về ngành may mặc của Bangladesh và Campuchia
 • Tình hình XNK của ngành dệt may Việt Nam sau 8 tháng đầu năm 2019
 • Chi phí lao động của ngành may mặc trong nước gia tăng

- Xem các bản tin cũ hơn:

 

Bản tin thị trường Nhưa và Cao su

- Cập nhật thị trường Nhựa và cao su tháng 03 năm 2019

Các nội dung chính:

 • Diễn biến giá một số nguyên liệu Nhựa trong 03 tháng đầu năm 2019
 • Tổng quan về thị trường Cao su trong nước và trên thế giới
 • Xu hướng thị trường Cao su và các dự báo về diễn biến trong năm 2019
 • Xu hướng gia tăng nhập khẩu phế thải nhựa tại khu vực Đông Nam Á
 • Một số điểm tin chính về ngành Nhựa và Cao su

- Xem các bản tin cũ hơn:

Bản tin thị trường Dịch vụ Logistics

- Cập nhật thị trường Dịch vụ Logistics quý III.2018

+ Các nội dung chính:

 • Thị trường dịch vụ Logistics thế giới
 • Thị trường Việt Nam và mạng lưới giao thông vận tải
 • Giá dầu và những dự báo
 • Chỉ số năng lực quốc gia về Logistics - LPI
 • Việt Nam tăng 25 bậc trên BXH LPI quốc gia
 • Tiềm năng của ngành bán lẻ và thương mại điện tử
 • Tương lai và các xu hướng công nghệ đột phá cho ngành Logistics

Liên hệ giải đáp

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
   Khối Thị trường tài chính – Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
   Tổng đài: 028. 39292299 - 641
   Email: ktttc@acb.com.vn

 

Miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin thị trường trên trang web này được chúng tôi lấy từ những nguồn đáng tin cậy và được sàng lọc kỹ càng với sự tận tâm, cẩn trọng của đội ngũ biên tập. Tuy nhiên, Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hay thiếu sót hoặc hệ quả nào từ các thông tin trên trang web này. Trong mọi trường hợp, Ngân hàng Á Châu cùng các nhân viên của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ hoạt động nào được thực hiện dựa trên những thông tin trên trang web này hoặc bất cứ thiệt hại nào mang tính chất hệ quả, thậm chí trong trường hợp Ngân hàng ACB đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại này.

 • Trang đầu
 • Trước
 • 1
 • Sau
 • Trang cuối
 • 0
 • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

 • Thông báo lỗi