Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

DỊCH VỤ THU HỘ

DỊCH VỤ THU HỘ

Là giải pháp cho Khách hàng có nhu cầu thu tiền từ Người thanh toán thông qua các kênh giao dịch thu hộ của ngân hàng

An toàn

Tránh rủi ro vận chuyển tiền mặt

Tối ưu

Tận dụng tối đa nguồn vốn

Hiệu quả

Quản lý công nợ, thu hồi doanh thu nhanh chóng

Tiện ích

- Thực hiện đơn giản, nhanh chóng, chính xác

-  Sử dụng nhiều kênh thanh toán tiện ích

-  Hệ thống báo cáo, tra soát tự động  

 

Đặc điểm

- Kênh thu hộ:
   + Kênh điện tử: Internet Banking, POS, ATM/CDM
   + Kênh vật lý: tại quầy ACB, tại địa điểm chỉ định

- Khoản tiền thu hộ sẽ được ghi có vào Tài khoản của Khách hàng tại ACB ngay khi giao dịch thành công.

- Phí dịch vụ

Hồ sơ

Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Xem biểu mẫu tại đây

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi