Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

DỊCH VỤ CHI HỘ

DỊCH VỤ CHI HỘ

Là giải pháp cho Khách hàng có nhu cầu chi hộ thông qua các phương thức chi hộ của ngân hàng đến người thụ hưởng.

An toàn

Hạn chế rủi ro chi tiền

Hiệu quả

Chi tiền nhanh chóng, chính xác

Tiết kiệm

Thanh toán cùng lúc số lượng lớn người thụ hưởng

Tiện ích

- Tối ưu hóa việc quản lý chi phí của doanh nghiệp bằng quy trình xử lý chuyên nghiệp và tự động.  

- Theo dõi tình hình chi trả trên tài khoản một cách dễ dàng qua hệ thống ACB Online.

-  Bảo mật, đảm bảo tiền được chuyển đến đúng người thụ hưởng chỉ định

 

Đặc điểm

- Phương thức chi hộ:
   + Chi hộ theo danh sách: Chi lô tại quầy, Internet banking.
   + Chi tiền hóa đơn/ hoa hồng đại lý / phí trưng bày.
   + Chi hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định.

- ACB thực hiện trích tiền từ tài khoản của Khách hàng đến đúng người thụ hưởng

- Phí dịch vụ

Hồ sơ

 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Xem biểu mẫu tại đây

 

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi