Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

QUẢN LÝ THANH KHOẢN

QUẢN LÝ THANH KHOẢN

Là giải pháp cung cấp tính năng tập trung nguồn vốn giữa 1 tài khoản chính và nhiều tài khoản phụ.

Kiểm soát

Hiệu quả nhiều dòng tiền riêng lẻ

Tối đa hóa

Lợi nhuận

Cắt giảm

Thủ tục, chi phí quản lý

Tiện ích

- Đặt lịch 1 lần để tập trung/phân bổ vốn.  

- Tiết kiệm chi phí: Giảm chi phí giao dịch chuyển tiền và chi phí hành chính

 

Đặc điểm

- Tập trung vốn từ nhiều tài khoản phụ về một tài khoản chính hoặc bổ sung vốn từ tài khoản chính cho các tài khoản phụ.

- Có thể chỉ định nhiều nguyên tắc phân bổ vốn hoặc tập trung vốn và  được hệ thống máy tính thực hiện tự động hoàn toàn

- Phí dịch vụ

Hồ sơ

Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Xem biểu mẫu tại đây

 

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi