Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

KẾT NỐI CHỦ ĐỘNG

KẾT NỐI CHỦ ĐỘNG

Là giải pháp đáp ứng nhu cầu thu tiền hóa đơn của Khách hàng với số tiền theo thực tế phát sinh của các dịch vụ như: bảo hiểm, phí hàng hóa, phí dịch vụ, nước, viễn thông …

Ưu đãi

Phí dịch vụ thu hộ

Kết nối

Nhanh chóng, thủ tục hồ sơ đơn giản

Đối soát

Dễ dàng theo số tham chiếu

Đặc điểm

- ACB tự động trích tiền tài khoản theo đề nghị của Người thanh toán căn cứ danh sách Đối tác cung cấp thông qua Số tham chiếu.
- Cung cấp đến Đối tác chi tiết tình trạng về các khoản thanh toán theo Số tham chiếu hoặc chủ động truy suất qua hệ thống ACB Online.
- Phí Dịch vụ Quản lý tiền

Hồ sơ

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ

- Phí Dịch vụ Quản lý tiền

 

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi