Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Là hệ thống quản lý tích hợp giúp Doanh nghiệp và Nhà phân phối quản lý quy trình mua bán, thanh toán trên cùng giao diện và dễ dàng tra cứu lịch sử giao dịch, theo dõi công nợ tích hợp giúp Doanh nghiệp và Nhà phân phối quản lý quy trình mua bán, thanh toán trên cùng giao diện và dễ dàng tra cứu lịch sử giao dịch, theo dõi công nợ

Đơn giản

Thao tác đơn giản, quy trình đặt hàng và thanh toán hóa đơn được thực hiện và quản lý trên cùng một giao diện

Thuận tiện

Giải pháp thanh toán tự động, rút ngắn thời gian đặt hàng - giao hàng - thanh toán hóa đơn

Báo mật

An toàn tuyệt đối với 2 lớp bảo mật: Mật khẩu tĩnh và ACB OTP Safekey Nâng cao

Tiện ích

Là hệ thống quản lý tích hợp giúp Doanh nghiệp và Nhà phân phối quản lý quy trình mua bán và thanh toán trên cùng giao diện và dễ dàng tra cứu lịch sử giao dịch, theo dõi công nợ.

Xem clip giải pháp quản lý chuỗi cung ứng tại đây

 

Đặc điểm

- Theo dõi và thanh toán các khoản phải thu nhanh chóng, hiệu quả, chính xác;
- Thực hiện việc đặt hàng và thanh toán hóa đơn trên cùng một giao diện;
- Thanh toán tổng hợp nhiều hóa đơn trong một lần duy nhất;
- Kết nối hệ thống Quản lý Đơn hàng với Tài khoản thanh toán giúp Doanh nghiệp quản lý công nợ hiệu quả

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi