Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GIẢI PHÁP PHÂN QUYỀN LINH HOẠT

GIẢI PHÁP PHÂN QUYỀN LINH HOẠT

Cho phép Chủ tài khoản phân quyền linh hoạt về phạm vi sử dụng đến từng nhân sự theo nhu cầu của Doanh nghiệp

Phân quyền

Chi tiết đến từng user, chức năng, tài khoản

Kiểm soát

Tự động kiểm soát thẩm quyền người dùng

Cơ chế báo mật

An toàn tuyệt đối với 2 lớp bảo mật: Mật khẩu tĩnh và ACB OTP Safekey Nâng cao

Tiện ích

- Phân cấp kiểm soát, phê duyệt.
- Hệ thống tự động yêu cầu thay đổi Mật khẩu 360 ngày/lần.
- Bảo mật thông tin.

- Xem clip Giải pháp phân quyền linh hoạt tại đây

Đặc điểm

- Phân quyền linh hoạt về phạm vi sử dụng đến từng nhân sự của trên từng tài khoản, tính năng (như truy vấn số dư, sao kê tài khoản, thực hiện giao dịch….).
- Trình tự phê duyệt linh hoạt (tuần tự/ song song).
- Quyền Release giao dịch: Cấp cho 01 nhân sư kiểm tra lại và ra quyết định chuyển tiền cho các giao dịch thanh toán đã có đủ số lượng chữ ký (soạn lệnh, kiểm soát, phê duyệt).

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi