Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GIẢI PHÁP CHI LƯƠNG

GIẢI PHÁP CHI LƯƠNG

Là hệ thống tích hợp giúp Doanh nghiệp quản lý việc chi lương được thuận tiện, nhanh chóng và đồng thời bảo mật tuyệt đối việc chi lương bằng cách ẩn thông tin đối với các người sử dụng không được cấp quyền

Bảo mật

An toàn tuyệt đối với 2 lớp bảo mật: Mật khẩu tĩnh và ACB OTP Safekey Nâng cao.

Thuận tiện

Thực hiện thanh toán lương theo danh sách với số lượng giao dịch lớn trên cùng 1 file, lên đến 1 triệu giao dịch

Che mờ

Bảo mật tuyệt đối thông tin chi tiết lương từng nhân viên

Tiện ích

- Cho phép chủ tài khoản phân quyền chuyên biệt, bảo mật tuyệt đối thông tin lương nhân viên giữa Nhân sự và Kế toán.

- Giao dịch chi lương với số lượng lớn, thực hiện chi lương chính xác và nhanh chóng

.- Xem Clip giải pháp chi lương

Đặc điểm

- Hệ thống tự động rà soát các lệnh sai, không trùng khớp thông tin người thụ hưởng và gửi cảnh báo riêng từng trường hợp. Các lệnh đúng hệ thống vẫn thực hiện thanh toán
- Người dùng thấy số tiền tổng của bảng lương
 - Bảo mật tuyệt đối thông tin với nhiều lớp mật khẩu bảo vệ

Lợi ích

- Doanh Nghiệp thực hiện chi lương nhanh chóng, thuận tiện, dễ kiểm soát và bảo mật thông tin lương
- Hệ thống tự động hỗ trợ Doanh Nghiệp rà soát lại lệnh trước khi thực hiện thanh toán, có cảnh báo đối với các lệnh không trùng khớp/ không đúng thông tin người thụ hưởng.

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi