Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GIẢI PHÁP PHÂN QUYỀN LINH HOẠT

GIẢI PHÁP PHÂN QUYỀN LINH HOẠT

Cho phép Chủ tài khoản phân quyền linh hoạt về phạm vi sử dụng đến từng nhân sự theo nhu cầu của Doanh nghiệp

Phân quyền

Cho phép Chủ tài khoản thiết lập quyền hạn linh hoạt theo từng users, theo từng chức năng, từng tài khoản theo nhu cầu của mỗi Doanh nghiệp (như truy vấn số dư, sao kê tài khoản, thực hiện giao dịch….)

Thuận tiện

Doanh nghiệp chủ động thực hiện các giao dịch trực tuyến trên các thiết bị số có kết nối Internet mọi lúc, mọi nơi

Cơ chế báo mật

An toàn tuyệt đối với 2 lớp bảo mật: Mật khẩu tĩnh và ACB OTP Safekey Nâng cao. Hệ thống tự động yêu cầu thay đổi Mật khẩu 360 ngày/lần

Tiện ích

- Xem clip Giải pháp phân quyền linh hoạt tại đây

- Giúp Doanh nghiệp phân quyền linh hoạt về phạm vi sử dụng đến từng nhân sự của Doanh
nghiệp trên từng tài khoản;
- Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng;
- Thực hiện soạn lệnh - duyệt lệnh mọi lúc, mọi nơi, trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam

Đặc điểm

 - Thực hiện giao dịch trên tất cả các thiết bị số có kết nối internet;
 - Phân quyền linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp;
 - Bảo mật tuyệt đối thông tin với nhiều lớp mật khẩu bảo vệ
 - Quyền Release giao dịch: nhân sự cuối cùng ra quyết định hủy/chấp thuận giao dịch để thực hiện hạch toán chuyển tiền.

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi