Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

TÀI KHOẢN VƯỢT TRỘI

TÀI KHOẢN VƯỢT TRỘI

Gia tăng lợi ích theo quy mô giao dịch của Doanh nghiệp

CHUYÊN BIỆT

Phù hợp với nhu cầu riêng của mỗi Doanh nghiệp

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP

- Được hưởng ưu đãi đối với đa số dịch vụ tài chính khách hàng doanh nghiêp ACB, mức ưu đãi dựa trên khả năng tăng trưởng giao dịch của Doanh nghiệp
- Tiết kiệm chi phí khi gia tăng quy mô giao dịch

 

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

- Khách hàng được đăng ký tính năng tài khoản vượt trội tại Chi nhánh/ phòng giao dịch nơi mở tài khoản thanh toán

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi