Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Tiền gửi thanh toán chứng khoán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn dành cho tổ chức tại ACB, giúp doanh nghiệp giao dịch chứng khoán thông thường/chứng khoán ký quỹ tại ACBS hoặc các công ty chứng khoán khác có liên kết với ACB.

An toàn

An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối trong các giao dịch thanh toán

Tiện ích

Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi. Có thể sử dụng vượt quá số dư trên tài khoản qua tiện ích thấu chi

Ứng tiền ngày T

Tài khoản có thể được cấp hạn mức ứng trước tiền bán chứng khoán tự động

Doanh nghiệp sử dụng

Tổ chức thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam, tổ chức 100% vốn nước ngoài, liên doanh hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam

Và có nhu cầu giao dịch chứng khoán tại ACBS hoặc các công ty chứng khoán có liên kết với ACB

Tiện ích

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng

Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi

Có thể sử dụng vượt quá số dư trên tài khoản qua tiện ích thấu chi

An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối trong các giao dịch thanh toán

Đặc điểm

Loại tiền: VND

Số tiền gửi tối thiểu: 1 triệu đồng

Phương thức trả lãi: tiền lãi sẽ được tự động ghi Có vào tài khoản khách hàng ngày 25 hàng tháng

Nếu doanh nghiệp tất toán trong vòng 02 ngày thì không được hưởng lãi

Các giao dịch thực hiện qua tài khoản:

  Gửi/ rút tiền mặt

  Nhận chuyển khoản/thanh toán chuyển khoản

Có thể kết nối hạn mức ứng tiền ngày T tự động

Dịch vụ đi kèm

Hỗ trợ sử dụng, kiểm tra thông tin tài khoản qua dịch vụ: Phone Banking, Mobile Banking, ACB Online

Ứng tiền ngày T

Giao dịch chứng khoán ký quỹ tại các công ty chứng khoán

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

Các hồ sơ theo yêu cầu của từng công ty chứng khoán

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi