Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GÓI ƯU ĐÃI VAY TRUNG DÀI HẠN MUA XE THẾ CHẤP BẰNG CHÍNH XE MUA

GÓI ƯU ĐÃI VAY TRUNG DÀI HẠN MUA XE THẾ CHẤP BẰNG CHÍNH XE MUA

ACB hỗ trợ nhu cầu vay mua xe ô tô phụ vụ nhu cầu đi lại, hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp

Ưu đãi phí huy động và dịch vụ tài chính

Ưu đãi đến 100% đối với giao dịch online và 50% đối với giao dịch tại quầy

Ưu đãi phí Thanh toán quốc tế, bảo lãnh

Ưu đãi đến 40%

Lãi suất cho vay

LSCV thấp nhất 6.5%/năm

Đối tượng

Doanh nghiệp có nhu cầu vay mua xe thế chấp bằng chính xe mua

Thời gian triển khai

Từ nay đến hết 30/06/2021

Điều kiện tham gia gói ưu đãi

• Doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ sau:
- Tài khoản tiền gửi thanh toán
- Vay mua xe thế chấp bằng chính xe mua
• Và sử dụng thêm từ một sản phẩm/ dịch vụ sau:
- Thẻ ghi nợ doanh nghiệp
- Bảo lãnh trong nước, thanh toán quốc tế

Chi tiết gói ưu đãi

• Lãi suất cho vay
- KH Nhóm 1:
6.5%/năm (cố định 3 tháng)
7.0%/năm (cố định 6 tháng)
7.5%/năm (cố định 12 tháng)
8.0%/năm (cố định 24 tháng)
8.5%/năm (cố định 36 tháng)
- KH Nhóm 2:
7.0%/năm (cố định 3 tháng)
7.5%/năm (cố định 6 tháng)
8.0%/năm (cố định 12 tháng)
8.5%/năm (cố định 24 tháng)
9.0%/năm (cố định 36 tháng)
• Phí thanh toán quốc tế và bảo lãnh: giảm tối đa 40% so với biểu phí
• Phí huy động và dịch vụ tài chính: giảm phí chuyển tiền trong nước
- Online: tối đa 100%
- Tại quầy: tối đa 50%
• Miễn phí thường niên thẻ Visa Corporate Credit (thẻ tín dụng doanh nghiệp)

Liên hệ

(*) Liên hệ CN/PGD gần nhất để biết thêm chi tiết về điều kiện và nội dung ưu đãi

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi