Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

TRUNG GIAN THANH TOÁN

TRUNG GIAN THANH TOÁN

Là dịch vụ mà ACB thực hiện vai trò làm trung gian trong việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ giữa các bên

Đơn giản

Thủ tục nhanh chóng, đơn giản

Tiện ích

Đảm bảo quyền lợi giữa bên có nghĩa vụ thanh toán và bên thụ hưởng. Bên thanh toán/thụ hưởng nhận đủ tài sản theo thỏa thuận trong hợp đồng

Đảm bảo quyền lợi giữa bên có nghĩa vụ thanh toán và bên thụ hưởng. Bên thanh toán/thụ hưởng nhận đủ tài sản theo thỏa thuận trong hợp đồng

QUI TRÌNH

1. Bên có nghĩa vụ thanh toán, bên thụ hưởng và ACB ký hợp đồng Ủy nhiệm thanh toán

2. Bên có nghĩa vụ thanh toán thực hiện ký quỹ tại ACB để phục vụ cho việc thanh toán sau này

3. ACB thực hiện thanh toán theo điều kiện của hợp đồng

4. Chấm dứt dịch vụ, ACB thanh lý hợp đồng Ủy nhiệm thanh toán hoàn trả tiền ký quỹ còn lại cho bên có nghĩa vụ thanh toán (nếu có)

ĐIỀU KIỆN

Bên có nghĩa vụ thanh toán mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ACB

LOẠI TIỀN

1. VND

2. Ngoại tệ (phù hợp với qui định về quản lý ngoại hối)

LIÊN HỆ

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký. Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất.

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi