Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - ACB BUSINESS BANKING

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - ACB BUSINESS BANKING

Là sản phẩm ngân hàng điện tử của ACB dành riêng cho phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có nhu cầu phân quyền giao dịch khác biệt trong giao dịch điện tử.

Linh hoạt phân quyền và trình tự phê duyệt

Cơ chế phân quyền (kiểm soát, duyệt lệnh) theo nhiều cấp độ: tài khoản, dịch vụ, số tiền giao dịch

Chi lương bảo mật

Bảo mật với tính năng che mờ số tiền lương từng nhân viên

Zero vnd

Giao dịch miễn phí đến hết 31.12.2020

Linh hoạt phân quyền và trình tự giao dịch

Cơ chế phân quyền kiểm soát, phê duyệt tối ưu theo cấp độ tài khoản, dịch vụ, số tiền.
Trong cùng một nhóm giao dịch, cho phép linh hoạt trình tự xác thực của các user.

Chi lương quy mô lớn và bảo mật

Chi lương cho số lượng nhân viên lớn, tốc độ tối ưu.
Bảo mật với tính năng che mờ số tiền lương từng nhân viên.
Bảo mật cao với sự linh hoạt phân quyền cho phép phòng nhân sự được sử dụng tính năng chi lương

Hạn mức giao dịch không giới hạn (OTP advance safekey)

Đăng ký hạn mức giao dịch theo yêu cầu, không giới hạn với phương thức xác thực OTP Safekey nâng cao theo tiêu chuẩn an toàn của Ngân hàng Nhà Nước.

Zero vnd

Giao dịch hoàn toàn miễn phí (chuyển khoản, chi lương …) đến hết ngày 31/12/2020.

Liên hệ

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn chi tiết dịch vụ và nhận ưu đãi đi kèm .
Hoặc trung tâm dịch vụ Khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho Khách hàng ưu tiên)

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi