Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GIAO DỊCH CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

GIAO DỊCH CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tiết kiệm được chi phí, thời gian và thực hiện theo một qui trình chặt chẽ, chuyên nghiệp

Qui trình

Sau khi ký hợp đồng chữ ký điện tử, Doanh nghiệp có thể: 1. Lập chứng từ trên File theo mẫu ACB 2. Chuyển PDF File chứng từ 3. Ký chữ ký điện tử 4. Gửi chứng từ cho ACB

Tiện ích

Đơn giản hóa qui trình giao dịch. Linh hoạt trong cách thức thực hiện. Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch

Liên hệ

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký. Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất. Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi