Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

DỊCH VỤ GIỮ HỘ

DỊCH VỤ GIỮ HỘ

Là dịch vụ ACB nhận giữ hộ giấy tờ có giá/ tài liệu cho Doanh nghiệp

An toàn

Tin cậy

ĐẶC ĐIỂM

- Loại giấy tờ/tài liệu quan trọng thuộc sở hữu của Doanh nghiệp
- Phí giữ hộ: theo quy định hiện hành của ACB theo từng thời kỳ
-  Phí giữ hộ: tính tròn tháng. Với thời gian giữ hộ <30 ngày thì tính tròn tháng
- Mức ký quỹ : 1.000.000 VNĐ/ một hợp đồng giữ hộ

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC

Tổ chức:
  + Giấy tờ chứng minh tổ chức thành lập hợp pháp.
  + Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện.
  + Giấy ủy quyền (nếu có).
  + CMND/Hộ chiếu/ CCCD của người đại diện.

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi