Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

Gói dịch vụ quản lý tối ưu dòng tiền bằng các danh mục sản phẩm/dịch vụ đa dạng thực hiện qua nhiều kênh tiếp cận, đảm bảo thời gian thực hiện nhanh chóng.

Dịch vụ Thu hộ

ACB cung cấp giải pháp cho Khách hàng có nhu cầu thu tiền từ Người thanh toán thông qua các kênh giao dịch (tại quầy, tại địa điểm Khách hàng, internet banking,…) của ngân hàng, đáp ứng việc thu hộ từng lần hoặc thường xuyên của khách hàng

Tìm hiểu ngay tại đây

Dịch vụ Chi hộ

ACB cung cấp giải pháp cho Khách hàng trong việc chi hộ theo danh sách bằng tiền mặt/tài khoản thông qua các kênh giao dịch (tại quầy, tại địa điểm Khách hàng,…) của ngân hàng hoặc đến tài khoản người thụ hưởng thông qua Internet Banking

Tìm hiểu ngay tại đây

Quản lý thanh khoản

Dịch vụ Quản lý thanh khoản cung cấp tính năng tập trung nguồn vốn giữa 1 tài khoản chính và nhiều tài khoản phụ, nhằm kiểm soát tài chính và tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi một cách hiệu quả nhất

Tìm hiểu ngay tại đây

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi