Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

TÀI TRỢ XUẤT KHẨU

TÀI TRỢ XUẤT KHẨU

ACB linh hoạt tài trợ thu mua dự trữ, tài trợ trước và sau khi giao hàng, giúp Doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động để thực hiện các đơn hàng xuất khẩu.

TÀI TRỢ THU MUA DỰ TRỮ

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp thu mua dự trữ nguyên vật liệu  trước khi có đơn hàng xuất khẩu

Tìm hiểu ngay tại đây

TT XUẤT KHẨU TRƯỚC GIAO HÀNG

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp để sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu khi khách hàng có hợp đồng xuất khẩu/ L/C xuất khẩu

Tìm hiểu ngay tại đây

TT XUẤT NHẬP KHẨU TRỌN GÓI

Hỗ trợ vốn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có nhu cầu nhập khẩu để phục vụ hoạt động xuất khẩu

Tìm hiểu ngay tại đây

TT XUẤT KHẨU SAU GIAO HÀNG

ACB ứng trước vốn cho doanh nghiệp trong thời gian chờ nhận thanh toán từ đối tác nhập khẩu sau khi khách hàng đã giao hàng

Tìm hiểu ngay tại đây

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi