Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BẢO LÃNH

BẢO LÃNH

ACB cam kết thực hiện bảo lãnh nhanh chóng, giúp tạo niềm tin và sự an tâm từ đối tác trong quá trình dự thầu/giao thương

Bảo lãnh trong nước

ACB phát hành cam kết bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Quý khách hàng đối với đối tác trong nước, quản lý dòng tiền hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh của Quý khách hàng

Tìm hiểu ngay tại đây

Bảo lãnh ra nước ngoài

ACB phát hành cam kết bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Quý khách hàng đối với đối tác ngoài nước

Tìm hiểu ngay tại đây

Bảo lãnh tín chấp một phần

Khi phát hành CKBL, Quý Khách hàng chỉ phải ký quỹ một phần giá trị CKBL

Tìm hiểu ngay tại đây

Bảo lãnh tiền ghi có trong tương lai

ACB phát hành CKBL quy định CKBL chỉ có hiệu lực/có giá trị yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi tài khoản của khách hàng tại ACB nhận được số tiền ghi có trong tương lai theo thỏa thuận tại Hợp đồng

Tìm hiểu thêm tại đây

Bảo lãnh cho Chủ đầu tư trong việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

ACB bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư trong việc bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với Người mua nhà

Tìm hiểu thêm tại đây

Bảo lãnh nhà thầu Liên danh

ACB phát hành cam kết bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Liên danh đối với đối tác trong nước

Tìm hiểu thêm tại đây

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi