Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

THẺ ACB VISA DOANH NGHIỆP, GIẢI PHÁP CHI TIÊU HIỆU QUẢ. HOÀN TIỀN ĐẾN 120 TRIỆU/NĂM (*)

THẺ ACB VISA DOANH NGHIỆP, GIẢI PHÁP CHI TIÊU HIỆU QUẢ. HOÀN TIỀN ĐẾN 120 TRIỆU/NĂM (*)

Từ ngày 01/11/2022(*), Bộ đôi thẻ ACB Visa Doanh nghiệp mang đến đặc quyền HOÀN TIỀN 1% cho mọi giao dịch chi tiêu: mua sắm trang thiết bị, công tác phí,… . Trợ thủ tài chính đắc lực hỗ trợ Doanh nghiệp quản lý chi tiêu chuyên nghiệp. Nhẹ gánh cho mọi khoản chi tiêu hàng tháng của Doanh nghiệp.

Hoàn tiền đến 120 triệu/năm (*)

Hoàn tiền 1% cho mọi giao dịch chi tiêu qua thẻ ACB Visa Doanh nghiệp đến 120 triệu/doanh nghiệp/năm

Hoàn tiền tự động hàng tháng

Số tiền hoàn tự động chuyển hàng tháng vào tài khoản thanh toán liên kết với thẻ ghi nợ hoặc tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng.

Miễn phí thường niên năm đầu:

Miễn phí thường niên năm đầu khi mở mới thẻ ACB Visa Doanh nghiệp

ĐẶC QUYỀN ƯU ĐÃI

Hoàn tiền 1% cho mọi giao dịch chi tiêu qua thẻ ACB Visa Doanh nghiệp:
- Hoàn tối đa 1.000.000 VNĐ/tháng/thẻ, tối thiểu 100.000 VNĐ/tháng/thẻ.
- Hoàn tối đa đối với thẻ tín dụng là: 10.000.000 VNĐ/doanh nghiệp/ tháng, và
- Hoàn tối đa đối với thẻ ghi nợ là: 10.000.000 VNĐ/doanh nghiệp/ tháng
- Số tiền hoàn tự động chuyển hàng tháng vào tài khoản thanh toán liên kết với thẻ ghi nợ hoặc tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng.

- Miễn phí thường niên năm đầu khi mở mới thẻ ghi nợ/tín dụng ACB Visa Doanh nghiệp từ ngày 31/01/2023

Thẻ áp dụng

Tất cả các thẻ tín dụng Visa Corporate Credit và thẻ Ghi nợ Visa Business Debit còn hiệu lực do ACB phát hành

Thời gian và khu vực áp dụng

(*)Thời gian chương trình:
- Áp dụng Hoàn tiền đối với thẻ tín dụng Visa Corporate Credit: Từ ngày 01/11/2022 đến hết 30/11/2023.
- Áp dụng Hoàn tiền đối với thẻ Ghi nợ Visa Business Debit: Từ ngày 01/12/2022 đến hết 30/11/2023 (Riêng Khu vực TP. HCM áp dụng từ 15/12/2022)
Áp dụng trên toàn quốc

Thể lệ & Quy định chương trình

Áp dụng cho tất cả các thẻ hiện hữu và thẻ mở mới trong thời gian triển khai chương trình.
Xem chi tiết chương trình về thẻ tín dụng Visa Corporate Credit tại đây
Xem chi tiết chương trình về thẻ Ghi nợ Visa Business Debit tại đây

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi