Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Lướt thẻ Visa Business

Lướt thẻ Visa Business

Nhận ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn

Đối tượng

Áp dụng cho KHDN mở mới thẻ Visa Business từ 01.01.2021 chưa kích hoạt và thỏa điều kiện kích hoạt và phát sinh DSGD trong thời gian diễn ra chương trình

Thời gian

Từ 03/08/2021 – 31/10/2021 hoặc đến khi hết Ngân sách tùy thời điểm nào đến trước

Chương trình

Lướt thẻ Visa Business, nhận ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn

Ưu đãi: "Trả thưởng định kỳ"

Mức hoàn tiền (*): 100.000 VND/thẻ, tối đa là 300.000 VND/Doanh nghiệp;
Điều kiện: Thẻ mở mới phát sinh DSGD sale tối thiểu 200.000 VND/thẻ trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ trong thời gian diễn ra chương trình.

Ưu đãi: "Trả thưởng cuối chương trình"

Mức hoàn tiền (*): 2.000.000 VND/ DN cho top 25 DN có phát sinh Doanh số giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ (sale) cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình.

Lưu ý

(*) Mức tiền hoàn sẽ được trả thưởng vào Tài khoản tiền gửi thanh toán của Doanh nghiệp định kỳ vào tháng T + 1 (trong đó T là tháng KH phát sinh DSGD thỏa điều kiện trả thưởng); Với các trường hợp trả thưởng vào cuối chương trình, KHDN cần thỏa điều kiện chi tiêu Doanh số tối thiểu 30.000.000 VND/DN trong thời gian diễn ra chương trình.

Liên hệ

Liên hệ CN/PGD gần nhất hoặc Call Center 24/7 để biết thêm chi tiết

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi