Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Lướt thẻ liền tay, nhận ngay tiền hoàn

Lướt thẻ liền tay, nhận ngay tiền hoàn

Lướt thẻ Visa Business Debit, nhận ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn

Đối tượng

Chủ thẻ ghi nợ quốc tế Visa Business Debit

Thời gian

Từ 04/04/2022 – 30/11/2022 hoặc đến khi hết ngân sách của chương trình tùy điều kiện nào đến trước

Ưu đãi: Đối với KH mới

- Mức hoàn tiền (*): 100.000 VNĐ/thẻ, tối đa là 500.000 VNĐ/DN.
- Điều kiện: Thẻ mở mới hoặc thẻ mới kích hoạt kể từ ngày diễn ra chương trình và có phát sinh DSGD thanh toán (sale) tối thiểu 500.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ/kích hoạt thẻ.

Ưu đãi: Đối với KH hiện hữu(**)

- Mức hoàn tiền (*): 1%/DSGD thanh toán (sale) trong tháng, tối đa 1 triệu đồng /DN/tháng.
- Áp dụng cho chủ thẻ ghi nợ Quốc tế Doanh nghiệp có tổng DSGD thanh toán (sale) mỗi tháng từ 3 triệu đồng trở lên và được ghi nhận trên hệ thống ACB tính từ ngày đầu tiên cho đến hết ngày cuối cùng của mỗi tháng.

Lưu ý

(*) Mức tiền hoàn sẽ được trả thưởng vào tài khoản tiền gửi thanh toán của Doanh nghiệp định kỳ vào tháng (T+1) (trong đó T: tháng KH phát sinh DSGD thỏa điều kiện trả thưởng).  
(**) KH hiện hữu: Là KHDN có sử dụng thẻ Visa Business Debit và không phải là KH mới.

Liên hệ

Liên hệ CN/PGD gần nhất hoặc Call Center 24/7 để biết thêm chi tiết

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi