Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

MUA BÁN NGOẠI TỆ ONLINE

MUA BÁN NGOẠI TỆ ONLINE

Đã có online, sao phải đến ngân hàng?

Chủ động

Chủ động quyết định tỷ giá mua bán ngoại tệ không cần đến ngân hàng

Cạnh tranh

Tỷ giá hấp dẫn và cạnh tranh

Đa dạng

Đa dạng sản phẩm ngoại tệ

Đối tượng sử dụng

Khách hàng có tài khoản thanh toán ngoại tệ tại ACB và đã đăng ký sử dụng dịch vụ ACB Online.

Tiện ích

+ Khách hàng bán ngoại tệ cho ACB
- Thương lượng tỷ giá (*).
- Áp dụng đối với giao dịch ngoại tệ giao ngay.
+  Khách hàng mua ngoại tệ của ACB
- Thương lượng & chốt trước tỷ giá (*).
- Áp dụng đối với giao dịch ngoại tệ giao ngay và kỳ hạn.
- Quản lý nhu cầu thanh toán theo bộ chứng từ.

 

Đăng ký dịch vụ

Đăng ký dịch vụ ACB Online tại tất cả Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB trên toàn quốc

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi