Web Content Viewer

Giải pháp công nghệ - ACB Business Banking

Là giải pháp ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng doanh nghiệp, được thực hiện thông qua các thiết bị số có kết nối Internet tại website: https://business.acb.com.vn

Giải pháp Quản lý dòng tiền

Gói dịch vụ quản lý tối ưu dòng tiền bằng các danh mục sản phẩm/dịch vụ đa dạng thực hiện qua nhiều kênh tiếp cận, đảm bảo thời gian thực hiện nhanh chóng.

Giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng

Cung cấp Giải pháp toàn diện hỗ trợ tài chính cho khách hàng là chuỗi các Nhà phân phối/Nhà cung cấp.