Category > Product Detail
SỐNG BẢN LĨNH - DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

SỐNG BẢN LĨNH - DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

SỐNG BẢN LĨNH - DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Chương trình khuyến mại “Sống Bản Lĩnh” dành cho Khách hàng cá nhân khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam (Sun Life VN) qua kênh phân phối Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trong Quý 01.2023

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Bộ quà tặng điện tử Mobile Gift trị giá tới 15% x Tổng IP

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm Sun Life VN qua Ngân hàng ACB

THỜI GIAN THAM GIA

01/01/2023 - 31/03/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Hàng ngàn bộ quà tặng điện tử Mobile Gift trị giá đến 15% tổng phí bảo hiểm cơ bản mới năm đầu tiên thực thu (IP) (triệu đồng)

25 ≤ IP < 50: Tổng IP (*) x 5% (Áp dụng khu vực Tỉnh)
30 ≤ IP < 50: Tổng IP (*) x 5% (Áp dụng khu vực Hồ Chí Minh  & Hà Nội)
50 ≤ IP <150: Tổng IP (*) x 10%
IP ≥ 150: Tổng IP (*) x 15%

(*) Tổng IP tính trên mỗi khách hàng theo đợt khuyến mại, phiếu quà tặng làm tròn giá trị đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống

 IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng, không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm.

Bộ quà tặng điện tử Mobile Gift có thể dùng đổi quà tại các địa điểm Ăn uống, Thời trang, Mua sắm, Mua sắm trực tuyến, Giải trí, Siêu thị và các tiện ích khác thuộc Hệ Thống Đổi Quà Mobile Gift. Thông tin chi tiết xem tại website: www.mobilegift.vn

 

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

- Chương trình khuyến mại được chia thành 03 đợt:
+ Đợt 1: 01/01/2023 – 31/01/2023
+ Đợt 2: 01/02/2023 – 28/02/2023
+ Đợt 3: 01/03/2023 – 31/03/2023


- Thời điểm công bố kết quả:
+ Đợt 1: 28/02/2023
+ Đợt 2: 28/03/2023
+ Đợt 3: 28/04/2023

 

ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

-Chương trình khuyến mại này không áp dụng đồng thời với chương trình “SỐNG BẢN LĨNH" dành cho Khách hàng Thẻ Tín Dụng, chương trình “SỐNG BẢN LĨNH” dành cho Khách hàng Doanh Nghiệp và chương trình “Đủ An Tâm, Đầy Tài chính"

Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đồng thời đáp ứng các điều kiện dưới đây:
- Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN phân phối bởi Kênh phân phối ACB.
- Hợp đồng được phát hành trong từng đợt của thời gian khuyến mại.
- Hợp Đồng không bị hủy (khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản sản phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”); và
- Tại thời điểm Sun Life VN trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc.
- Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm tăng thêm/ giảm sẽ được tính vào phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt để tham gia xét điều kiện nhận quà tặng.
- Quà tặng tối đa cho mỗi khách hàng cho mỗi đợt khuyến mại là 100 triệu đồng.

 

LIÊN HỆ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh/PGD của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi