Category > Product Detail
LẬP CHỨNG TỪ CHUYỂN TIỀN

LẬP CHỨNG TỪ CHUYỂN TIỀN

LẬP CHỨNG TỪ CHUYỂN TIỀN

Tính năng giúp khách hàng lập chứng từ online, giảm thời gian chờ đợi xử lý giao dịch tại quầy

Thuận tiện

Giao diện thân thiện. Lập một hay nhiều chứng từ một cách nhanh chóng. Thời gian xử lý giao dịch nhanh

Linh hoạt

Không yêu cầu đăng nhập khi lập chứng từ. Khách hàng có thể in hoặc lưu file chứng từ đã lập về máy theo nhu cầu sử dụng

An toàn

Thông tin giao dịch được lưu giữ trong hệ thống và được chuyển thanh toán theo đúng quy định

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi