Category > Product Detail
Etax Mobile

Cùng ACB kết nối Etax Mobile để nộp ngân sách nhà nước

Cùng ACB kết nối Etax Mobile để nộp ngân sách nhà nước

Khách hàng cá nhân của ACB tải phần mềm Etax Mobile của TCT và liên kết tài khoản ACB để sử dụng thanh toán các khoản thuế cá nhân

Tất cả khách hàng cá nhân của ACB, có tài khoản thanh toán VND và đã đăng ký OTP SMS

Nội dung

Tải ứng dụng Etax Mobile của Tổng Cục Thuế, thực hiện liên kết tài khoản ACB để thanh toán các loại thuế cá nhân
Để thực hiện nộp thuế qua Etax Mobile bằng tài khoản ACB, Quý khách chỉ cần:

 • Bước 1: Tải app ETAX MOBILE
 • Bước 2: Thực hiện đăng ký thông tin khách hàng
 • Bước 3: Thực hiện liên kết với tài khoản ACB
 • Bước 4: Thực hiện tra cứu nợ và thanh toán thuế
 • Bước 5: In chứng từ nộp thuế, nhập 6 số cmnd/cccd đã đăng ký với ACB để mở file Giấy nộp Ngân sách nhà nước

Liên hệ

Liên hệ Contact Center 24/7: 1900 545486- (028) 38247 247

 • Trang đầu
 • Trước
 • 1
 • Sau
 • Trang cuối
 • 0
 • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

 • Thông báo lỗi