Category > Product Detail
SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng Ưu tiên

SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng Ưu tiên

SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng Ưu tiên

Chương trình khuyến mại “Sống Đam Mê” dành cho Khách hàng Ưu tiên khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam qua kênh phân phối Ngân hàng ACB trong Quý 02.2022

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Giải thưởng ưu đãi lên tới 10 chỉ vàng 999.9 (Phiếu quà tặng PNJ)

ĐỐI TƯỢNG

Dành cho Khách hàng ưu tiên

THỜI GIAN THAM GIA

01/04/2022 đến hết ngày 30/06/2022

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình khuyến mại (1):
 
- Chương trình khuyến mại được chia thành 03 đợt:
+ Đợt 1: 01/04/2022 – 30/04/2022
+ Đợt 2: 01/05/2022 – 31/05/2022
+ Đợt 3: 01/06/2022 – 30/06/2022
 
- Chi tiết quà tặng: 
50 < IP < 100: Phiếu quà tặng PNJ 1 chỉ vàng 999.9
100 ≤ IP < 150: Phiếu quà tặng PNJ 2 chỉ vàng 999.9 
150 ≤ IP < 200: Phiếu quà tặng PNJ 3 chỉ vàng 999.9
200 ≤ IP < 250: Phiếu quà tặng PNJ 4 chỉ vàng 999.9
250 ≤ IP < 300: Phiếu quà tặng PNJ 5 chỉ vàng 999.9
300 ≤ IP < 350: Phiếu quà tặng PNJ 6 chỉ vàng 999.9
350 ≤ IP < 400: Phiếu quà tặng PNJ 7 chỉ vàng 999.9
400 ≤ IP < 450: Phiếu quà tặng PNJ 8 chỉ vàng 999.9
450 ≤ IP < 500: Phiếu quà tặng PNJ 9 chỉ vàng 999.9
IP ≥ 500: Phiếu quà tặng PNJ 10 chỉ vàng 999.9
 
Chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng thuộc Phân hạng Infinite và Phân hạng Infinite Plus (2)
 
- Chương trình khuyến mại được chia thành 03 đợt:
+ Đợt 1: 01/04/2022 – 30/04/2022
+ Đợt 2: 01/05/2022 – 31/05/2022
+ Đợt 3: 01/06/2022 – 30/06/2022
 
Tổng phí bảo hiểm cơ bản mới năm đầu tiên thực thu (IP) tính trên mỗi khách hàng theo đợt (triệu đồng): ≥ 50
 
- Chi tiết quà tặng
Tặng phiếu quà tặng Esteem với giá trị bằng 15% x Tổng IP (*) từ mỗi khách hàng Ưu tiên thuộc Phân hạng Infintie và Phân hạng Infinite Plus trong từng đợt khuyến mãi, làm tròn giá trị đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống
 
 
* IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng (Không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm).
÷ Khách hàng thuộc Phân hạng Infinite và Infinite Plus không áp dụng đồng thời chương trình (1) và (2)
÷ Giải thưởng tối đa cho khách hàng thuộc Phân hạng Infinite và Infinite Plus cho chương trình (2) là 100 triệu đồng.

 

THỂ LỆ CHI TIẾT

Đối tượng hưởng khuyến mãi:
Khách hàng được áp dụng là khách hàng thuộc hội viên ACB Privilege Banking tại thời điểm phát hành hợp đồng như sau:
÷ Phân hạng Trải nghiệm
÷ Phân hạng Privilege
÷ Phân hạng Infinite
÷ Phân hạng Infinite Plus

- Chương trình không áp dụng đồng thời với chương trình Khách hàng Tiết Kiệm Gia Đình Việt, Khách hàng Thẻ Tín Dụng, Khách hàng Doanh Nghiệp và Khách hàng Cá nhân.
- Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam
- Hợp đồng được phát hành trong thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”).
- Hợp Đồng không bị hủy (khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản sản phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”); và
- Tại thời điểm Sun Life VN trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc.
- IP của các Hợp Đồng trong cùng một đợt khuyến mại của cùng Bên mua bảo hiểm đáp ứng các điều kiện của chương trình khuyến mại này sẽ được cộng dồn với nhau
- Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm tăng thêm/ giảm sẽ được tính vào phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt để tham gia xét điều kiện nhận quà tặng. 

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

 • Đợt 1: 28/05/2022
 • Đợt 2: 28/06/2022
 • Đợt 3: 28/07/2022

LIÊN HỆ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh/PGD của ACB

 • Trang đầu
 • Trước
 • 1
 • Sau
 • Trang cuối
 • 0
 • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

 • Thông báo lỗi