Category > Product Detail
SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng Thẻ tín dụng

SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng Thẻ tín dụng

SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng Thẻ tín dụng

Chương trình khuyến mại “Sống Đam Mê” dành cho Khách hàng Thẻ tín dụng khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam qua kênh phân phối Ngân hàng ACB trong Quý 02.2022

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Ưu đãi lên tới 15-20% (Phiếu quà tặng Esteem)

ĐỐI TƯỢNG

Dành cho khách hàng thẻ tín dụng

THỜI GIAN THAM GIA

01/04/2022 đến hết ngày 30/06/2022

THỂ LỆ CHI TIẾT

Quà tặng hấp dẫn:
Phiếu quà tặng Esteem 

Đối tượng hưởng khuyến mại:
- Chương trình này không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mại dành cho khách hàng phổ thông, khách hàng tiết kiệm gia đình Việt, khách hàng ưu tiên và khách hàng doanh nghiệp.Hợp đồng được phát hành từng đợt của thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”); 
- Hợp Đồng không bị hủy (khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản sản phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”); và
- Tại thời điểm Sun Life VN trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc.
- IP của Hợp Đồng trong cùng một đợt khuyến mại của cùng Bên mua bảo hiểm đáp ứng các điều kiện của chương trình khuyến mại sẽ được cộng dồn với nhau.
- Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại và đáp ứng điều kiện theo quy định tại các Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm tăng thêm/ giảm sẽ được tính vào phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt để tham gia xét điều kiện nhận quà tặng.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

- Chương trình khuyến mại được chia thành 03 đợt:
+ Đợt 1: 01/04/2022 – 30/04/2022
+ Đợt 2: 01/05/2022 – 31/05/2022
+ Đợt 3: 01/06/2022 – 30/06/2022
 
* Chương trình khuyến mại (1):
- Đối tượng: Khách hàng thẻ tín dụng khi đáp ứng đầy đủ điều kiện khách hàng phải là cá nhân và chủ thẻ tín dụng quốc tế ACB.
-  Điều kiện áp dụng & khoản thưởng: 
Tổng phí bảo hiểm cơ bản mới năm đầu tiên thực thu (IP) tính trên mỗi khách hàng theo đợt (triệu đồng): ≥ 30
 
Giải thưởng (Phiếu quà tặng Esteem): 15% x Tổng IP (*) từ nhóm khách hàng thẻ tín dụng trong từng đợt khuyến mại, làm tròn giá trị đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống
 
*IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng (Không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm).
÷ Giải thưởng tối đa cho khách hàng là 100 triệu đồng.
 
* Chương trình khuyến mại dành cho chủ thẻ tín dụng ACB Visa Infinite (2)
Đối tượng: Khách hàng thẻ tín dụng khi đáp ứng đầy đủ điều kiện khách hàng phải là cá nhân và chủ thẻ tín dụng ACB Visa Infinite.
 

STT

Tổng phí bảo hiểm cơ bản mới năm đầu tiên thực thu (IP) tính trên mỗi khách hàng theo đợt (triệu đồng)

Giải thưởng (*)
Phiếu mua sắm Esteem

1

≥ 30

15% x Tổng IP (*) từ nhóm khách hàng thẻ tín dụng trong từng đợt khuyến mại, làm tròn giá trị đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống

2

≥ 50

20% x Tổng IP (*)từ nhóm khách hàng thẻ tín dụng trong từng đợt khuyến mại, làm tròn giá trị đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống

* IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng (Không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm).
÷ Giải thưởng tối đa cho khách hàng là 100 triệu đồng.
÷ Khách hàng là chủ thẻ tín dụng ACB Visa Infinite không áp dụng đồng thời chương trình (1) và (2)

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

 

 • Đợt 1: 28/05/2022
 • Đợt 2: 28/06/2022
 • Đợt 3: 28/07/2022

LIÊN HỆ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh/PGD của ACB

 • Trang đầu
 • Trước
 • 1
 • Sau
 • Trang cuối
 • 0
 • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

 • Thông báo lỗi