Category > Product Detail
SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

Chương trình khuyến mại “Sống Đam Mê” dành cho Khách hàng Doanh nghiệp khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam qua kênh phân phối Ngân hàng ACB trong Quý 02.2022

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Ưu đãi phí lên tới 15% (Phiếu quà tặng Esteem)

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng doanh nghiệp của ACB mua bảo hiểm của Sun Life

THỜI GIAN THAM GIA

01/04/2022 đến hết ngày 30/06/2022

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Quà tặng hấp dẫn:
Phiếu quà tặng Esteem 

Đối tượng hưởng khuyến mại:
Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đồng thời đáp ứng các điều kiện dưới đây:
- Chương trình khuyến mại này không áp dụng đồng thời với chương trình Khách Hàng Tiết kiệm Gia Đình Việt, Khách hàng Cá Nhân, Khách hàng Thẻ Tín Dụng và Khách hàng Ưu tiên.
- Bên mua bảo hiểm là doanh nghiệp (được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp), đồng thời Người Được Bảo Hiểm trong các hợp đồng bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm mua phải là cán bộ nhân viên có hợp đồng lao động còn hiệu lực với doanh nghiệp; 
- Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong từng đợt của thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”); 
- Hợp Đồng không bị hủy (khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản sản phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”); và
- Tại thời điểm Sun Life VN trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc.
- Quà tặng không được qui đổi thành tiền mặt.
- IP của Hợp Đồng trong cùng một đợt khuyến mại của cùng Bên mua bảo hiểm đáp ứng các điều kiện của chương trình khuyến mại sẽ được cộng dồn với nhau.
- Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại và đáp ứng điều kiện theo quy định tại các Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm tăng thêm/ giảm sẽ được tính vào phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt để tham gia xét điều kiện nhận quà tặng.

THỂ LỆ CHI TIẾT

- Chương trình khuyến mại được chia thành 03 đợt:
+ Đợt 1: 01/04/2022 – 30/04/2022
+ Đợt 2: 01/05/2022 – 31/05/2022
+ Đợt 3: 01/06/2022 – 30/06/2022

- Điều kiện nhận quà tặng: Khách hàng thuộc đối tượng hưởng khuyến mại cần đáp ứng thêm điều kiện về số lượng Hợp Đồng được phát hành trong từng đợt như dưới đây:
+ 2 ≤ Hợp Đồng ≤ 5: được nhận quà tặng là phiếu quà tặng Esteem với giá trị 10% x Tổng IP (*) từ khách hàng doanh nghiệp trong từng đợt thi đua, làm tròn giá trị đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống
+ > 5 Hợp Đồng: được nhận quà tặng là phiếu quà tặng Esteem với giá trị 15% x Tổng IP từ khách hàng doanh nghiệp trong từng đợt thi đua, làm tròn giá trị đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống

(*) Giải thưởng: Chỉ tính trên những hợp đồng của doanh nghiệp 
(**) IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng, không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm.

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

- Đợt 1: 28/05/2022
- Đợt 2: 28/06/2022
- Đợt 3: 28/07/2022

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh/PGD của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi