Category > Product Detail
CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG CUỐI KỲ

CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG CUỐI KỲ

CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG CUỐI KỲ

Lái Mazda vi vu khắp muôn nơi - Bảo vệ mọi lúc, đa tầng bảo vệ cùng ACB & Sun Life

GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN

Chiếc Ô tô Mazda CX5 2.5L Luxury, Xe máy Air Blade 125cc & Iphone 13 256 GB

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức (được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp) mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN thông qua Kênh phân phối ACB.

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình từ 19/08/2022 – 31/12/2022

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Đặc biệt, ACB & Sun Life mang đến cho Khách hàng những thêm cơ hội nhận món quà giá trị và may mắn trong chương trình quay số trúng thưởng cuối kỳ “Chọn Sống Mới, Trọn Chất Tôi” 

Với mỗi 20 triệu đồng IP (*) tính trên từng Hợp Đồng, Khách hàng được nhận 1 Mã số dự thưởng (“MSDT”). 
*IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng (Không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm).

STT

Giải

Giải thưởng

Số lượng (giải)

1

Giải nhất 

Ô tô Mazda CX5 2.5L Luxury

1
2

Giải nhì

Xe máy Air Blade 125 CBS

2
3 Giải ba

Iphone 13 256Gb

3
Tổng 6

THỜI GIAN QUAY SỐ

- Thời gian phát hành Hợp Đồng của (các) MSDT được cấp:
19/08/2022 – 31/12/2022

- Ngày tổng kết MSDT: 31/01/2023
- Ngày quay số dự kiến: 06/02/2023


ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

- Mỗi khách hàng đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định sẽ nhận được Mã số dự thưởng (“MSDT”) để tham dự quay số trúng thưởng như sau:
+ Cứ mỗi đủ 20.000.000 đồng chẵn IP của một (01) Hợp Đồng, khách hàng sẽ nhận một (01) MSDT.
Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp Đồng có mức IP là 35.450.000 VND, Khách hàng A sẽ nhận được một (01) MSDT.
 
+ Trong trường hợp khách hàng tham gia nhiều Hợp Đồng, số lượng MSDT khách hàng nhận được sẽ được tính riêng theo từng Hợp Đồng. Tổng số lượng MSDT khách hàng nhận được sẽ là tổng số lượng MSDT của tất cả các Hợp Đồng. 
Ví dụ: Khách hàng A tham gia 02 Hợp Đồng có mức IP lần lượt là 25 triệu đồng và 35 triệu đồng, Khách hàng A sẽ nhận được tổng cộng hai (02) MSDT.
 
- Bằng chứng xác định trúng thưởng là MSDT. MSDT có cấu trúc (Số hợp đồng) yy.
÷ Số hợp đồng của khách hàng là chuỗi số tự nhiên gồm 10 chữ số (ví dụ: 5000195526) được in trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
÷ yy: số thứ tự.
Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp Đồng có mức IP là 35 triệu đồng. Giả sử số Hợp Đồng là 5000195526, Khách hàng A sẽ nhận được 01 MSDT: 500019552601
 
- Sun Life VN sẽ xác nhận việc khách hàng được tham gia Quay Số Trúng Thưởng bằng cách gửi tin nhắn qua số điện thoại mà khách hàng cung cấp trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“Số điện thoại khách hàng”) với nội dung: “Cam on Quy KH tham gia CTKM “SONG SANG TAO” của SUN LIFE VN. MSDT cua Quy KH: 500019552601, 500019552602, quay so vao ngay xx/xx/202x”. 
- Khách hàng nhận được MSDT vào ngày Sun Life VN gửi MSDT như quy định
 
- Sun Life VN sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được tin nhắn do cung cấp sai số điện thoại.
- Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”); 
- Tại thời điểm Sun Life VN trao giải thưởng, Hợp Đồng còn hiệu lực; 
- Phí bảo hiểm được tính trong chương trình khuyến mại là phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đính kèm Hợp Đồng. Phí bảo hiểm đóng thêm không được áp dụng trong chương trình khuyến mại này
 
- Thông báo trúng thưởng
+ Thông báo bằng tin nhắn: Trong vòng 04 (bốn) ngày kể từ ngày “Ngày Mở Thưởng”, Sun Life VN sẽ gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng cho khách hàng qua số điện thoại khách hàng cung cấp trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc số điện thoại khách hàng cập nhật cho Sun Life VN, và Sun Life VN sẽ thông báo danh sách khách hàng trúng thưởng tại trang tin điện tử www.sunlife.com.vn.
+ Sun Life VN sẽ gửi văn bản Thông Báo Trúng Thưởng Chương Trình Khuyến Mại “SỐNG SÁNG TẠO” trong vòng 05 (năm) ngày kể từ “Ngày Mở Thưởng” đến địa chỉ khách hàng đã đăng ký trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc địa chỉ khách hàng cập nhật cho Sun Life VN.
+ Sun Life VN sẽ trao thưởng cho khách hàng chậm nhất trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại. Quá thời gian này nếu khách hàng không đến nhận thưởng, phần thưởng sẽ được xử lý như giải thưởng không có người trúng thưởng.
  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi