Category > Product Detail
ACB - Ngân hàng của mọi nhà

ACB Medical Care

ACB Medical Care

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Với sản phẩm ACB Medical Care, Bạn và Gia đình sẽ thực sự yên tâm bởi mục tiêu của chúng tôi là  “Chăm sóc sức khỏe của Bạn”

Bảo lãnh viện phí

Được bảo lãnh viện phí, không cần chi trả bằng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh uy tín có thỏa thuận với Bảo Việt

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm rộng: Ốm đau, bệnh tật, tai nạn, thai sản, răng

Thủ tục tham gia

Thủ tục tham gia đơn giản, không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký

Ưu điểm nổi bật

Sản phẩm ACB Medical Care mang đến cho Bạn 5 chương trình bảo hiểm sức khỏe với những quyền lợi nổi trội, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Bạn và Gia đình:
- Ốm đau, bệnh tật
- Tai nạn
- Tính mạng
- Nha khoa
- Thai sản
Phạm vi bảo hiểm rộng: Ốm đau, bệnh tật, tai nạn, thai sản, răng
Nhận bảo hiểm cho trẻ em từ 15 ngày tuổi
Thủ tục tham gia đơn giản, KHÔNG yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký
Tùy chọn cơ sở khám chữa bệnh: Bệnh viện công, bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế...
Được bảo lãnh viện phí, không cần chi trả bằng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa  bệnh uy tín có thỏa thuận với Bảo Việt
Mạng lưới bảo lãnh viện phí rộng khắp cả nước với hơn 90 bệnh viện/ phòng khám
Ưu đãi giảm phí đa dạng lên tới 30%: Giảm phí năm đầu tiên tham gia, giảm phí theo tỷ lệ đồng chi trả, giảm phí theo gia đình, giảm phí hợp đồng tái tục khi có tỷ lệ bồi thường thấp

Điều kiện tham gia

Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam

Từ 15 ngày tuổi đến 60 tuổi tham gia mới

Tham gia tái tục đến 65 tuổi

Bảng quyền lợi và biểu phí sản phẩm

Liên hệ

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc tạo cuộc hẹn qua mạng

Liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 - 1800 57 77 75

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi