Web Content Viewer

Ủy nhiệm chi


ỦY NHIỆM CHI
Ngày:
ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Tên tài khoản:
Số tài khoản:
Tại ngân hàng Á châu chi nhánh:
ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG
Đơn vị thụ hưởng:
Số tài khoản
CMND/Hộ chiếu
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Tại ngân hàng:
Tỉnh, TP:
Loại tiền: VND USD
Bằng số:
Nội dung:
Phí chuyển tiền: Đơn vị trả tiền chịu phí Đơn vị thụ hưởng chịu phí
Xem

Thông báo

  • Thông báo lỗi