Web Content Viewer

Quản lý chi tiêu

Giúp bạn tính toán các khoản thu nhập và chi tiêu để hoạch định số tiền cần đầu tư

Quản lý chi tiêu hàng tháng

Nhập vào thu nhập và các khoản chi tiêu hàng tháng, bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về tình trạng tài chính để hoạch định cho tương lai cùng ACB

Kết quả

Tổng thu nhập

VND

Tổng chi tiêu

VND

Tích lũy tài chính

VND

Thu nhập hàng tháng

Tổng thu nhập

Chi tiêu hàng tháng

Nhà / Sinh hoạt phí
Thực phẩm / Tạp hóa
Mua sắm
Di chuyển
Giải trí
Chăm sóc con
Trả nợ vay
Bảo hiểm / đầu tư
Chăm sóc sức khỏe
Khác
(*) Bảng tính chỉ mang tính chất tham khảo.

Thông báo

  • Thông báo lỗi