Tin tức > Danh sách tin
Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ. Ông có 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 2002)

Chi tiết

Ông Nguyễn Thành Long - Phó chủ tịch

Cử nhân Thương mại học, Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Ông có 44 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ (ACB: từ năm 2012)

Chi tiết

Ông Dominic Timothy Charles Scriven - Thành viên

Cử nhân ngành Luật và Xã hội học Trường Đại học Exeter (Anh). Ông có 34 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: 2008 – 2011 và từ tháng 04/2015)

Chi tiết

Bà Đinh Thị Hoa - Thành viên

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trường Kinh doanh Harvard, Hoa Kỳ. Bà có 31 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ (ACB: 1998 – 2007 và từ năm 2012)

Chi tiết

Bà Đặng Thu Thủy - Thành viên

Cử nhân Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Bà có 26 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 1993)

Chi tiết

Ông Đàm Văn Tuấn - Thành viên

Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, trường Đại học Khoa học ứng dụng Tây Bắc, Thụy Sỹ. Ông có 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 1994)

Chi tiết

Ông Hiep Van Vo - Thành viên độc lập

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trường Kinh doanh Harvard, Hoa Kỳ; Cử nhân Khoa học tự nhiên, trường WestPoint, Học viện Quân sự Hoa Kỳ. Ông có 24 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ.

Chi tiết

Ông Huang Yuan Chiang - Thành viên độc lập

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, trường Monash (Australia). Ông có 32 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Chi tiết
  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối