Category > Product Detail
TRAO BÌNH AN, TẶNG QUÀ VÀNG

TRAO BÌNH AN, TẶNG QUÀ VÀNG - Dành cho Khách hàng Ưu tiên

TRAO BÌNH AN, TẶNG QUÀ VÀNG - Dành cho Khách hàng Ưu tiên

Chương trình khuyến mại “Trao bình an, tặng quà vàng" dành cho Khách hàng ưu tiên khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam qua kênh phân phối Ngân hàng ACB trong Quý 4.2021

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Giải thưởng ưu đãi lên tới 10 chỉ vàng 999.9 (Phiếu quà tặng PNJ)

ĐỐI TƯỢNG

Dành cho Khách hàng ưu tiên

THỜI GIAN THAM GIA

01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Quà tặng hấp dẫn:

- Phiếu quà tặng PNJ 
- Phiếu quà tặng Esteem.

Đối tượng hưởng khuyến mãi:

Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đồng thời đáp ứng các điều kiện dưới đây:
- Khách hàng là khách hàng ưu tiên thuộc phân hạng hội viên ACB privilege banking tại thời điểm phát hành hợp đồng như sau:
• Phân hạng Trải nghiệm
• Phân hạng Privilege
• Phân hạng Infinite
• Phân hạng Infinite Plus

- Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN; - Hợp đồng được phát hành trong từng đợt của thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”).
- Hợp Đồng không bị hủy (khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản sản phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”); và
- Tại thời điểm Sun Life VN trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc.

THỂ LỆ CHI TIẾT

1. Chương trình khuyến mại

- Chi tiết quà tặng: 

50 < IP < 100: Phiếu quà tặng PNJ 1 chỉ vàng 999.9
100 ≤ IP < 150: Phiếu quà tặng PNJ 2 chỉ vàng 999.9 
150 ≤ IP < 200: Phiếu quà tặng PNJ 3 chỉ vàng 999.9
200 ≤ IP < 250: Phiếu quà tặng PNJ 4 chỉ vàng 999.9
250 ≤ IP < 300: Phiếu quà tặng PNJ 5 chỉ vàng 999.9
300 ≤ IP < 350: Phiếu quà tặng PNJ 6 chỉ vàng 999.9
350 ≤ IP < 400: Phiếu quà tặng PNJ 7 chỉ vàng 999.9
400 ≤ IP < 450: Phiếu quà tặng PNJ 8 chỉ vàng 999.9
450 ≤ IP < 500: Phiếu quà tặng PNJ 9 chỉ vàng 999.9
IP ≥ 500: Phiếu quà tặng PNJ 10 chỉ vàng 999.9

2. Chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng thuộc Phân hạng Infinite và Infinite Plus

- Chương trình khuyến mại được chia thành 03 đợt:

+ Đợt 1: 01/10/2021 – 31/10/2021
+ Đợt 2: 01/11/2021 – 30/11/2021
+ Đợt 3: 01/12/2021 – 31/12/2021

- Chi tiết quà tặng

Tổng phí bảo hiểm cơ bản mới năm đầu tiên thực thu (IP) tính trên mỗi khách hàng theo đợt (triệu đồng)

Giải thưởng (*)
(Phiếu quà tặng Esteem)

≥ 50

15% x Tổng IP (*) từ mỗi khách hàng Ưu tiên thuộc Phân hạng Inifintie và Phân hạng Infinite Plus trong từng đợt thi đua, làm tròn giá trị đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống

IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng (Không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm).

* Khách hàng thuộc Phân hạng Infinite/Infinite Plus không áp dụng đồng thời chương trình (1) và (2)

** Giải thưởng tối đa cho khách hàng thuộc Phân hạng Infinite/Infinite Plus cho chương trình (2) là 100 triệu đồng

 

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

- Đợt 1: 28/11/2021
- Đợt 2: 28/12/2021
- Đợt 3: 28/01/2022

LIÊN HỆ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh/PGD của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi