Category > Product Detail
Quà Vàng Đón Thu Sang - Dành cho Khách hàng Gia đình

Quà Vàng Đón Thu Sang - Dành cho Khách hàng Gia đình

Quà Vàng Đón Thu Sang - Dành cho Khách hàng Gia đình

Chương trình khuyến mại “Quà Vàng Đón Thu Sang” dành cho Khách hàng Gia đình khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam qua kênh phân phối Ngân hàng ACB trong Quý 3. 2021

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Ưu đãi lên tới 15% (Phiếu quà tặng Esteem), Tổng giá trị giải thưởng lên tới 2.531.000.000 đồng

ĐỐI TƯỢNG

Dành cho Khách hàng gia đình

THỜI GIAN THAM GIA

01/07/2021 đến hết ngày 30/09/2021

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Quà tặng hấp dẫn:
Phiếu quà tặng Esteem

Đối tượng hưởng khuyến mại:
Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đồng thời đáp ứng các điều kiện dưới đây:
- Khách hàng được xem là khách hàng gia đình khi đáp ứng đầy đủ điều kiện như sau:
• Khách hàng phải là cá nhân; và
• Khách hàng mua bảo hiểm cho bản thân và/hoặc cho người thân trong gia đình (Người được bảo hiểm), theo đó Người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng mua phải là: vợ/chồng, con ruột/con nuôi, bố mẹ ruột, bố mẹ vợ/chồng, anh/chị em ruột của Bên mua bảo hiểm (BMBH) hoặc bản thân Bên mua bảo hiểm;
- Hợp đồng được phát hành trong từng đợt của thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”);
- Hợp Đồng không bị hủy (khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày khách hàng nhận được Hợp Đồng (“Thời Hạn Cân Nhắc”); và
- Tại thời điểm Sun Life VN trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc.
- Chương trình này không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mại dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng ưu tiên và khách hàng doanh nghiệp.

THỂ LỆ CHI TIẾT

- Chương trình khuyến mại được chia thành 03 đợt:
+ Đợt 1: 01/07/2021 – 31/07/2021
+ Đợt 2: 01/08/2021 – 31/08/2021
+ Đợt 3: 01/09/2021 – 30/09/2021

- Điều kiện nhận quà tặng:
Khách hàng thuộc đối tượng hưởng khuyến mãi cần đáp ứng thêm điều kiện về số lượng Hợp Đồng được phát hành trong từng đợt như dưới đây:
+ 2-3 Hợp Đồng: được nhận quà tặng là phiếu quà tặng Esteem với giá trị 10% x Tổng IP (*) từ nhóm khách hàng gia đình trong từng đợt thi đua, làm tròn giá trị đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống
+ > 3 Hợp Đồng: được nhận quà tặng là phiếu quà tặng Esteem với giá trị 15% x Tổng IP (*) từ nhóm khách hàng gia đình trong từng đợt thi đua, làm tròn giá trị đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống

(*) IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng (Không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm).

- Chương trình này không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mại dành cho khách hàng phổ thông, khách hàng ưu tiên và khách hàng doanh nghiệp.

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

+ Đợt 1: 28/08/2021
+ Đợt 2: 28/09/2021
+ Đợt 3: 28/010/2021

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh/PGD của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi