Category > Product Detail
Ngàn Quà Tặng - Vạn Tri Ân Cùng ACB & Manulife

Ngàn Quà Tặng - Vạn Tri Ân Cùng ACB & Manulife

Ngàn Quà Tặng - Vạn Tri Ân Cùng ACB & Manulife

GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN

Giải thưởng lên tới 25 triệu đồng và quà tặng hấp dẫn

ĐỐI TƯỢNG

Dành cho Khách Hàng mua sản phẩm bảo hiểm Manulife ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng.

THỜI GIAN THAM GIA

Từ ngày 01/07 đến ngày 30/09/2020

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

“FYP” là phí bảo hiểm thực thu (gồm phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm tăng cường (nếu có)) của năm đầu tiên theo định kỳ đóng phí của các Hợp đồng bảo hiểm đạt chuẩn. 

QUY ĐỊNH CHUNG

-  Hợp đồng bảo hiểm đạt chuẩn phải được phát hành trong thời gian Chương trình và còn hiệu lực (trạng thái là 1) tại thời điểm chốt thưởng – Áp dụng đối với Quà tặng 1
- Hợp đồng bảo hiểm đạt chuẩn phải được phát hành trong thời gian Chương trình và còn hiệu lực sau thời gian tự do xem xét 21 ngày. – Áp dụng đối với Quà tặng 2
 
Sản phẩm áp dụng:
 - Tương Lai Thịnh Vượng 
- Bảo An Như Ý
- Các sản phẩm bổ trợ đính kèm sản phẩm chính.


THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Giải thưởng/ quà tặng sẽ được trao cho các khách hàng đạt giải sau khi kết quả cuối cùng được thông báo. 

Thời gian công bố kết quả trong vòng 07 ngày làm việc kể từ thời điểm chốt tính kết quả như sau:

Lần chốt

Thời điểm chốt FYP của Hợp đồng

Danh sách Hợp đồng xét thưởng

Lần thứ nhất

Ngày 08/09/2020

Các Hợp đồng phát hành trong tháng 07 của cùng 01 chủ hợp đồng đã qua thời gian tự do xem xét tại thời điểm 08/09/2020.

Lần thứ hai

Ngày 08/10/2020

Các Hợp đồng phát hành trong tháng 08 của cùng 01 chủ hợp đồng đã qua thời gian tự do xem xét tại thời điểm 08/10/2020.

Lần thứ ba

Ngày 08/11/2020

Các Hợp đồng phát hành trong tháng 09 của cùng 01 chủ hợp đồng đã qua thời gian tự do xem xét tại thời điểm 08/11/2020.

Lần thứ tư

Ngày 30/11/2020

FYP của tất cả các Hợp đồng đạt chuẩn  và đã qua thời gian tự do xem xét tính đến hết ngày 30/11/2020 được tính toán lại trên từng chủ hợp đồng . Từ đó kết quả cuối cùng sẽ được tính toán lại. Giá trị giải thưởng cuối cùng chênh lệch so với với tổng của ba lần chi trả trước (nếu có) sẽ được tiến hành chi trả/thu hồi

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 24/7 1800577775 hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh/ PGB của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi