Category > Product Detail
Song Hành Y Tế - Medix

Song Hành Y Tế - Medix

Song Hành Y Tế - Medix

Dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân của Medix

HỖ TRỢ TOÀN DIỆN

Song hành và hỗ trợ khách hàng 24/7 tư vấn về bệnh án và tinh thần bằng 30 ngôn ngữ

HỖ TRỢ VỮNG CHẮC

Hỗ trợ bạn tham vấn với các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu ngành trên thế giới và khuyến nghị các xét nghiệm, các phương án, phác đồ điều trị tối ưu

NÂNG CAO CƠ HỘI HỒI PHỤC

Đồng hành với Song Hành Y Tế để có thể giảm thiểu rủi ro và mang lại kết quả điều trị tốt hơn

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Dịch vụ SONG HÀNH Y TẾ sẽ soi tỏ con đường phía trước, giúp bạn thấu hiểu tình trạng y khoa của mình và tiếp cận các phương án điều trị tối ưu để bạn chủ động đưa ra các quyết định cho kế hoạch điều trị của mình.


Tiếp nhận: Thu nhận hồ sơ bệnh án. Chỉ định đội ngũ chuyên viên y tế chuyên trách hỗ trợ bạn xuyên suốt hành trình.


Tham vấn và khuyến nghị:
• Tham vấn với các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trên thế giới để đánh giá trình trạng y khoa của bạn.
• Khuyến nghị các xét nghiệm bổ sung khi cần thiết để khẳng định tính chính xác của kết quả chẩn đoán.
• Khuyến nghị các phương án và phác đồ điều trị tối ưu

 

Song hành và hỗ trợ:
• Phối hợp theo sát các tiến triển của quá trình điều trị.

• Hỗ trợ 24/7 bao gồm cả hỗ trợ tinh thần.


 

Lưu ý: Dịch vụ “Song Hành Y Tế” không phải là dịch vụ “ý kiến chuyên môn bên thứ ba” và được thực hiện hoàn toàn bởi Medix.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng của AIA sẽ được ghi nhận là thành viên đủ điều kiện hưởng Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh án cá nhân hay còn gọi là Dịch vụ “Song Hành Y Tế” (chi tiết nêu tại Phần II của tài liệu này) khi đã tham gia hoặc sẽ tham gia các sản phẩm bảo hiểm liệt kê từ mục (a) đến mục (c) dưới đây.

Điều kiện để được hưởng Dịch vụ “Song Hành Y Tế” là Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) phải đang có hiệu lực tại thời điểm sử dụng dịch vụ, không áp dụng cho những HĐBH đang trong giai đoạn 21 ngày cân nhắc, cụ thể như sau:

STT

Đối tượng áp dụng

Trường hợp bệnh được sử dụng Dịch vụ “Song Hành Y Tế”

Điều kiện áp dụng

Thời hạn hiệu lực

Bệnh ung thư

Bệnh hiểm nghèo

Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm:

a.

Là khách hàng Everest (có tổng phí quy năm từ 250 triệu đồng trở lên) tại thời điểm 15/07/2020 trở đi

X

X

HĐBH đang có hiệu lực tại thời điểm sử dụng dịch vụ, không áp dụng cho HĐBH đang trong giai đoạn 21 ngày cân nhắc.

Thời hạn hiệu lực là 01 năm kể từ ngày bắt đầu chương trình. Hết thời hạn 01 năm sẽ được xét điều kiện lại. Nếu tất cả HĐBH bị mất hiệu lực, thời hạn dịch vụ sẽ kết thúc.

 Người được bảo hiểm chính của sản phẩm bảo hiểm:

b.

Sống khỏe hơn 100

X

X

HĐBH đang có hiệu lực tại thời điểm sử dụng dịch vụ, không áp dụng cho HĐBH đang trong giai đoạn 21 ngày cân nhắc.

Thời hạn hiệu lực Dịch vụ “Song Hành Y Tế” bằng thời hạn hiệu lực của HĐBH hay của sản phẩm bảo hiểm đi kèm.

c.

Bất kỳ HĐBH nào có Ngày hiệu lực từ ngày 15/7/2020 VÀ phí bảo hiểm quy năm từ 18 triệu đồng trở lên

X Không áp dụng

Ngoài ra, các đối tượng khác được ghi nhận là thành viên đủ điều kiện hưởng Dịch “Song hành Y Tế” khi đáp ứng các điều kiện cho từng đối tượng trong mục (d) và (e) dưới đây:

STT

Đối tượng áp dụng

Trường hợp bệnh được sử dụng Dịch vụ “Song Hành Y Tế”

Điều kiện áp dụng

Thời hạn hiệu lực

Bệnh ung thư

Bệnh hiểm nghèo

d.

Đội ngũ tư vấn viên MDRT và câu lạc bộ Platinum

X

X

Tư vấn viên được cấp chứng nhận MDRT hoặc được xác thực là thành viên của câu lạc bộ Platinum trong năm 2021.

Thời hạn hiệu lực là 01 năm kể từ ngày bắt đầu chương trình.

Hết thời hạn 01 năm sẽ được xét điều kiện lại.

e.

 

Khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi

X

Không áp dụng

Khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi.

 Thời hạn hiệu lực là 01 năm kể từ ngày bắt đầu chương trình khuyến mãi theo thông báo của AIA.

 

Lưu ý:
* Thời hạn hiệu lực có thể được kéo dài thêm tùy theo quyết định của AIA Việt Nam tùy từng thời điểm.
* AIA có quyền cập nhật thêm các sản phẩm bảo hiểm được áp dụng dịch vụ Song Hành Y tế tại mọi thời điểm.

* Danh sách các bệnh hiểm nghèo được áp dụng dịch vụ “Song Hành Y Tế” được liệt kê và Danh Sách Bệnh Áp Dụng và Loại Trừ - Xem chi tiết tại đây

 

Nâng cao cơ hội hồi phục

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 24/7 1800577775 hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh/ PGB của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi