Category > Product Detail
Chương trình ưu đãi cho vay "Về nhà mới"

VỀ NHÀ MỚI

VỀ NHÀ MỚI

Chương trình ưu đãi vay từ 5% cố định 12 tháng đầu tiên

Ưu đãi lãi suất cho vay từ 5%/năm cố định 12 tháng đầu tiên (*)

Miễn phí trả nợ trước hạn hàng tháng và vào các dịp đặc biệt của khách hàng (*)

Áp dụng

Áp dụng với các khoản giải ngân từ 04/01/2021 – 30/6/2021

Đối tượng

Khách hàng cá nhân

Sản phẩm áp dụng

- Cho vay mua nhà ở, đất ở/xây dựng, sửa chữa nhà phục vụ nhu cầu đời sống

- Cho vay mua nhà, đất/xây dựng, sửa chữa nhà phục vụ hoạt động SXKD

Chi tiết chương trình

- Lãi suất cho vay từ 5%/năm cố định 12 tháng đầu tiên (*)
- Miễn phí trả nợ trước hạn hàng tháng và vào các dịp đặc biệt của Khách hàng (*)
- Phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với dòng tiền thu nhập của Khách hàng

(*) Áp dụng theo điều khoản, điều kiện của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi