Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Lãi hàng tháng/hàng quý

Lãi hàng tháng/hàng quý

Tiền gửi có kỳ hạn định kỳ nhận lãi hàng tháng/háng quý là loại hình tiền gửi theo đó trong đó Doanh nghiệp thỏa thuận với ACB về việc nhận lãi hàng tháng/hàng quý và nhận vốn gốc vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi.

Đa dạng kỳ nhận lãi theo nhu cầu Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể nhận lãi hàng tháng hay hàng quý dựa trên kỳ hạn gửi

Phương thức gửi tiền đa dạng

Nộp tiền mặt, Trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tại ACB, Kết chuyển từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn khác tại ACB, Chuyển khoản từ ngân hàng khác

Tự động tái tục

Tài khoản sẽ tự động tái tục kỳ hạn cũ theo mức lãi suất tại thời điểm tái tục.

Doanh nghiệp gửi tiền

Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà Tổ chức đó được thành lập

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng

Tiện ích

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng

Được sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại ACB

Được đảm bảo mở thẻ tín dụng bằng số dư trên tài khoản

An toàn, bảo mật tuyệt đối

Được nhận Giấy báo Có sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiền

Đặc điểm

Loại tiền: VND

Kỳ hạn gửi: 12/ 13/ 15/ 18/ 24/ 36 tháng lãi hàng tháng và 12/ 15/ 18/ 24 tháng lãi hàng quý.

Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000VND/ 1 tài khoản

 

Phương thức trả lãi:

- Lãi được trả định kỳ tháng/quý theo lựa chọn của Doanh nghiệp.

- Vào ngày đáo hạn, tiền lãi phát sinh được ACB giữ hộ (nếu có) sẽ tự động chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của Doanh nghiệp tại ACB (theo chỉ định) hoặc nhập vào vốn gốc ban đầu.

- Lãi suất được điều chỉnh vào đầu các kỳ tái tục theo biểu lãi suất có hiệu lực tại thời điểm tái tục

 

Sử dụng tài khoản:

- Gửi thêm vốn vào thời điểm đến hạn của tài khoản / Rút một phần hoặc toàn bộ vốn khi đến hạn

- Được quyền rút vốn và tất toán trước hạn khi có nhu cầu đột xuất.

Dịch vụ đi kèm

Hỗ trợ sử dụng kiểm tra thông tin tài khoản qua dịch vụ: iBanking, SMS Banking

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ mở tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi