Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Lãi cuối kỳ trên ACB Online

Lãi cuối kỳ trên ACB Online

Tiền gửi có kỳ hạn lãi cuối kỳ trên ACB Online là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn Doanh nghiệp thực hiện trực tiếp trên dịch vụ ACB Online.

Giao dịch thuận tiện

Doanh nghiệp tham gia gửi tiền có thể thực hiện tính năng mở mới/tất toán/thay đổi chỉ thị tái tục trên ACB Online mà không cần đến quầy giao dịch của ACB.

Tự động tái tục

Tài khoản sẽ tự động tái tục kỳ hạn cũ theo mức lãi suất tại thời điểm tái tục.

Doanh nghiệp gửi tiền

Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà Tổ chức đó được thành lập

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng.

Tiện ích

Có nhiều kỳ hạn lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng

Được sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại ACB

Được đảm bảo Mở thẻ tín dụng bằng số dư trên tài khoản

An toàn, bảo mật tuyệt đối.

Đặc điểm

Loại tiền: VND

Kỳ hạn gửi VND: 1/ 2/ 3 tuần, 1/ 2/ 3/ 6/ 9/ 12/ 13/ 15/ 18/ 24/ 36 tháng.

Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000VND

Phương thức trả lãi: Lãi được trả vào cuối kỳ hạn gửi

Khi Doanh nghiệp sử dụng ACB Online để tất toán (trước hạn/đúng hạn) tài khoản tiền gửi trên ACB Online, thì số tiền tất toán (vốn + lãi) sẽ được mặc định chuyển về đúng Tài khoản thanh toán dùng trích tiền khi mở tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn đó

Lãi suất được điều chỉnh vào đầu các kỳ tái tục theo biểu lãi suất có hiệu lực tại thời điểm tái tục

Dịch vụ đi kèm

Hỗ trợ sử dụng kiểm tra thông tin tài khoản qua dịch vụ: iBanking, SMS Banking

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ mở tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi