Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Lãi cuối kỳ

Lãi cuối kỳ

Tiền gửi có kỳ hạn lãi cuối kỳ là loại hình tiền gửi theo đó trong đó Doanh nghiệp thỏa thuận với ACB về việc nhận vốn gốc và lãi vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi.

Phương thức gửi tiền đa dạng

Nộp tiền mặt, Trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tại ACB, Kết chuyển từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn khác tại ACB, Chuyển khoản từ ngân hàng khác

Tự động tái tục

Tài khoản sẽ tự động tái tục kỳ hạn cũ theo mức lãi suất tại thời điểm tái tục.

Doanh nghiệp gửi tiền

Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà Tổ chức đó được thành lập.

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng.

Tiện ích

Có nhiều kỳ hạn lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng

Được sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại ACB

Được đảm bảo Mở thẻ tín dụng bằng số dư trên tài khoản

An toàn, bảo mật tuyệt đối.

Được nhận Giấy báo Có sau khi hoàn tất Thủ tục gửi tiền.

Đặc điểm

 Loại tiền: VND, USD, JPY
  Kỳ hạn gửi:
     + VND: 1/ 2/ 3 tuần, 1/ 2/ 3/ 6/ 9/ 12/ 13/ 15/ 18/ 24/ 36 tháng.
     + USD: 1/ 2/ 3 tuần, 1/ 2/ 3/ 6/ 9/ 12 tháng.
     + JPY: 1/2/3/6/9/12 tháng.
  Số tiền gửi tối thiểu : 1.000.000VND/100USD/100.000JPY
  Phương thức trả lãi:
     +  Lãi được trả vào cuối kỳ hạn gửi.
    + Vào ngày đáo hạn, tiền lãi sẽ tự động chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của Doanh nghiệp tại ACB hoặc nhập vào vốn gốc ban đầu (tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp).
     + Lãi suất được điều chỉnh vào đầu các kỳ tái tục theo biểu lãi suất có hiệu lực tại thời điểm tái tục.
 Sử dụng tài khoản:
   + Gửi thêm vốn vào thời điểm đến hạn của tài khoản / Rút một phần hoặc toàn bộ vốn khi đến hạn.
   + Được quyền rút vốn và tất toán trước hạn khi có nhu cầu đột xuất.

Dịch vụ đi kèm

Hỗ trợ sử dụng kiểm tra thông tin tài khoản qua dịch vụ: iBanking, SMS Banking

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ mở tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi