Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Tiền gửi kỳ hạn lãi suất linh hoạt

Tiền gửi kỳ hạn lãi suất linh hoạt

Tiền gửi kỳ hạn lãi suất linh hoạt là sản phẩm tiền gửi tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi của Doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các kỳ hạn gửi linh hoạt.

Kỳ hạn gửi linh hoạt

Doanh nghiệp được lựa chọn kỳ hạn gửi tương ứng với thời gian nhàn rỗi của dòng tiền

Phương thức gửi tiền đa dạng

Nộp tiền mặt, Trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tại ACB, Kết chuyển từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn khác tại ACB, Chuyển khoản từ ngân hàng khác

Doanh nghiệp gửi tiền

Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng

Tiện ích

Thỏa thuận lãi suất với ngân hàng

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng

Được sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại ACB

Được đảm bảo mở thẻ tín dụng bằng số dư trên tài khoản

An toàn, bảo mật tuyệt đối

Được nhận Giấy báo Có sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiền

Đặc điểm

Loại tiền: VND

Kỳ hạn gửi: từ 07 ngày trở lên

Số tiền gửi tối thiểu: 100.000.000VND/ 1 tài khoản

Phương thức trả lãi

- Lãi được trả vào cuối kỳ hạn gửi

- Vào ngày đáo hạn, tiền lãi sẽ tự động chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của Doanh nghiệp tại ACB hoặc nhập vào vốn gốc ban đầu (tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp)

- Đối với tài khoản duy trì đến ngày đáo hạn, nếu Doanh nghiệp không rút tiền và không có chỉ thị nào khác thì vốn gốc và lãi của Doanh nghiệp sẽ được ACB trả lãi không kỳ hạn cho số ngày thực gửi của Doanh nghiệp

Sử dụng tài khoản: Được quyền rút vốn và tất toán trước hạn khi có nhu cầu đột xuất

Dịch vụ đi kèm

Hỗ trợ sử dụng kiểm tra thông tin tài khoản qua dịch vụ: iBanking, SMS Banking

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ mở tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi