Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Thư tín dụng (L/C)

Thư tín dụng (L/C)

ACB bảo lãnh phát hành L/C cho doanh nghiệp và thực hiện thanh toán cho nước ngoài khi nhận bộ chứng từ giao hàng hợp lệ. ACB có thể chuyển L/C đến đối tác của doanh nghiệp với thời gian và chi phí tiết kiệm nhất.

Nhanh chóng

Nhận được L/C trong vòng 8 giờ làm việc

Hỗ trợ

Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức tín dụng thư

Tiện ích

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức tín dụng thư

Được tư vấn miễn phí về các quy tắc, tập quán thương mại quốc tế, về các điều khoản đặc biệt nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình giao thương

Được ACB kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ. 

Yêu cầu hồ sơ

Hồ sơ pháp lý

Giấy đề nghị phát hành tín dụng thư

Hợp đồng ngoại thương

Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với các mặt hàng cần phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch)

Đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, cần xuất trình thêm các chứng từ sau:

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Biên bản thỏa thuận (theo mẫu của ACB)

Đối với tín dụng thư trả chậm, cần xuất trình thêm các chứng từ sau:

Lịch chuyển tiền thanh toán tín dụng thư trả chậm

Văn bản xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà Nước (trong trường hợp thời hạn thanh toán của hợp đồng > 1 năm)

Đối với thanh toán chuyển khẩu, cầu xuất trình thêm các chứng từ sau:

Cam kết chuyển nguồn thu xuất khẩu về ACB

Hợp đồng xuất khẩu phải quy định rõ trong điều khoản thanh toán sẽ chuyển tiền về tài khoản tiền gửi của Quý khách tại ACB. 

Dịch vụ đi kèm

Tài trợ nhập khẩu

Phí

Tham khảo biểu phí hiện hành 

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi