Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Nhờ thu nhập khẩu

Nhờ thu nhập khẩu

ACB tiếp nhận bộ chứng từ nước ngoài chuyển về, thông báo cho doanh nghiệp và thực hiện thanh toán cho nước ngoài theo chỉ thị.

Tiết kiệm

Được tư vấn nghiệp vụ miễn phí, nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí.

Nhanh chóng

Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng.

Hỗ trợ

Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức nhờ thu

Tiện ích

Được sử dụng các dịch vụ tiện ích Online nâng cao khác của ACB dành cho doanh nghiệp

An toàn, bảo mật thông tin. 

Yêu cầu hồ sơ

Hồ sơ pháp lý

Hợp đồng ngoại thương

Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với những mặt hàng cần phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch)

Văn bản xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà Nước (trong trường hợp thời hạn thanh toán của hợp đồng > 1 năm)

Hối phiếu đã được doanh nghiệp chấp nhận thanh toán (Đối với bộ chứng từ nhờ thu trả chậm)

Dịch vụ đi kèm

Tài trợ nhập khẩu

Phí

Tham khảo biểu phí hiện hành

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi