Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Thanh toán đa tệ

Thanh toán đa tệ

ACB cung cấp dịch vụ chuyển tiền đối với hơn 14 đồng tiền của quốc gia người thụ hưởng

Đa dạng

Đa dạng loại tiền chuyển

Linh hoạt

Doanh nghiệp được quyền lựa chọn giao dịch theo hai phương thức chào giá: chào giá cố định và chào giá thời điểm.

Giá cạnh tranh

Doanh nghiệp có thể mua ngoại tệ với giá cạnh tranh

Sử dụng dịch vụ

Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ bằng đồng tiền của nước người bán/người cung cấp

Cá nhân có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài bằng đồng tiền của nước người nhận. 

Tiện ích

Doanh nghiệp được ACB cung cấp thông tin quy định quản l‎ý ngoại hối của quốc gia người thụ hưởng nhằm hạn chế rủi ro pháp l‎ý khi thanh toán. 

Đặc điểm

Doanh nghiệp phải mở tài khoản và mua ngoại tệ tại ACB

Ngày thanh toán phải cùng ngày với ngày mua ngoại tệ

Doanh nghiệp phải cam kết Người thụ hưởng được phép nhận thanh toán bằng đồng nội tệ của nước người thụ hưởng

Phí dịch vụ theo quy định phí dịch vụ chuyển tiền hiện hành 

Phí

Tham khảo biểu phí hiện hành 

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi